Меѓународната кошаркарска федерација, FIBA, направи неколку измени на кошаркарските правила кои ќе започнат да се применуваат од 1. октомври, 2018 година.

Official Basketball Rules 2018 Official Interpretations

Official Basketball Rules 2018

Службени кошаркарски правила 2018 година, официјални толкувања - измени 2018 година