По извршените селективни тренинзи за упис на ученици и ученички во Спортската Академија за учебната година 2019-2020, професорите при Академијата го составија списокот на кандидати за упис во паралелката во Скопје во прва и во втора година како и во прва година во паралелка Куманово. Кандидатите треба да ги достават сите потребни документи за упис во Спортската Академија согласно законските рокови за упис во средни училишта.