По извршените селективни тренинзи за упис на ученици и ученички во Спортската Академија за учебната година 2019-2020, професорите при Академијата го составија списокот на кандидати за упис во паралелката во

Кандидатите треба да ги достават сите потребни документи за упис во Спортската Академија согласно законските рокови за упис во средни училишта.