Спортската академија го заврши и вториот финален круг на селектирање на ученици и ученички кои во наредната учебна година сакаат да се запишат во паралелката кошарка.