Листа на одобрени играчи и службени лица

Сезона 2020/2021


  1. Знакот (*) до презимето означува дека играчот има двојна лиценца

Натпреварување - M16

Ангели

Играчи

# Име Презиме Бр. Лиценца Датум на раѓање
1АктанЈунуз 01943818.05.2005
2БојанМијалковски 02106815.12.2005
3АндрејМорски 02103729.04.2005
4ЛеонидМарочковски 02537612.08.2006
5АнгелКечовски 02667225.03.2005
6ДениУмеров 02667316.09.2006
7НиколаТрајковски 02667410.01.2005
8ЛеонидАндов 02667527.02.2006
9ИванПетровски 02698506.07.2005
10МаркоЃошевски 02718926.09.2005
11БојанДимитриев 02821802.01.2006
12ТеоЈовиќ 02822815.05.2006

Службени лица

# Име Презиме Бр. Лиценца Функција
1АлександарГеоргиевскиСлужбен претставник
2БлагојаКечовскиТренер
3ДанеНиколовскиФизиотерапевт
4ПанчеНушевскиСлужбен претставник
5ГоранТодоровскиЛекар

*на клупа најмногу 6 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ