Листа на одобрени играчи и службени лица

Сезона 2020/2021


  1. Знакот (*) до презимето означува дека играчот има двојна лиценца

Натпреварување - Прва Лига Жени Запад

Гостивар 2009

Играчи

# Име Презиме Бр. Лиценца Датум на раѓање
1ФросинаПетреска 02740326.02.2002
2БожицаСтојаноска 02638320.06.2001
3ТамараВолческа 02637902.07.1997
4ГлоријаБожиноска 02271027.03.2003
5ПатрицијаЛазаревска 02413027.04.2003
6СимонаДимитријеска 02443117.05.2004
7МаргаритаДимитријеска 02443203.02.2003
8АнамаријаАнѓелкоска 02443015.04.2003
9МаријаБрајковска 02442908.05.2004
10ТамараПопоска 02442822.03.2005
11ХристинаАлексоска 02442625.04.2005
12МоникаБадиоска 02638229.06.2000
13ЈелицаГаврилоска 02722601.09.1985
14АрбуленаЕјупи 02730119.06.1998

Службени лица

# Име Презиме Бр. Лиценца Функција

*на клупа најмногу 6 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ