Листа на одобрени играчи и службени лица

Сезона 2020/2021


  1. Знакот (*) до презимето означува дека играчот има двојна лиценца

Натпреварување - Прва Лига Жени Плеј Аут

Гостивар 2009

Играчи

# Име Презиме Бр. Лиценца Датум на раѓање
1БојанаПопова 02828919.09.2002
2ФросинаПетреска 02740326.02.2002
3БожицаСтојаноска 02638320.06.2001
4ЕленаАнгеловска 02801522.04.2004
5ТамараВолческа 02637902.07.1997
6ГлоријаБожиноска 02271027.03.2003
7ПатрицијаЛазаревска 02413027.04.2003
8СимонаДимитријеска 02443117.05.2004
9МаргаритаДимитријеска 02443203.02.2003
10АнамаријаАнѓелкоска 02443015.04.2003
11МаријаБрајковска 02442908.05.2004
12ТамараПопоска 02442822.03.2005
13ХристинаАлексоска 02442625.04.2005
14МоникаБадиоска 02638229.06.2000
15ЈелицаГаврилоска 02722601.09.1985
16АрбуленаЕјупи 02730119.06.1998

Службени лица

# Име Презиме Бр. Лиценца Функција
1ТрпеЈовицкоскиФизиотерапевт
2КирчоАнастасоскиТренер
3МарјанАнастасоскиТехнички раководител
4ЗоранБадиоскиСлужбен претставник
5МладенТанескиСлужбен претставник

*на клупа најмногу 6 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ