Листа на одобрени играчи и службени лица

Сезона 2021/2022


  1. Знакот (*) до презимето означува дека играчот има двојна лиценца

Натпреварување - M16

Риниа баскет

Играчи

# Име Презиме Бр. Лиценца Датум на раѓање
1БљеринаАзири 02900606.07.2007
2ИлзаШабани 02900830.06.2007
3ЕринаАзири 02901008.11.2007
4ФекријеМемети 02901804.02.2006
5АљбесаДемири 02901226.05.2007
6ЈораЏељадини 02902023.10.2007
7ЕдаШаќири 02903317.05.2007
8ЗанфинаБајрами 02903411.05.2007
9ЛеонаАзири 02948403.06.2008
10БљинаРушити 02948521.06.2008
11СтинаШабани 02957713.12.2008
12ЕрзаРамадани 02957617.01.2008
13ЕринаРаховица 02970724.01.2009
14АдеаАлији 02970216.03.2009
15ДафинаШаќири 02970310.12.2009
16РинаБиљаљи 02970422.02.2009
17ЈетаЗеќири 02970508.07.2009
18ЕљзанаСељмани 02970806.12.2009
19ДалипиМешира 02970709.03.2007
20АјлинаДема 02977025.10.2009

Службени лица

# Име Презиме Бр. Лиценца Функција
1ФатонЗеуниСлужбен претставник
2ФатлиндаМисиниЛекар

*на клупа најмногу 6 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ