Листа на одобрени играчи и службени лица

Сезона 2023/2024


  1. Знакот (*) до презимето означува дека играчот има двојна лиценца

Натпреварување - Прва A Лига Жени

Баскет Кам 2011

Играчи

# Име Презиме Бр. Лиценца Датум на раѓање
1СараМаксимовска 03033922.01.2002
2ЕленаТасевска 03298323.04.2002
3ЦветанкаДимова 03298227.06.1998
4СањаАдамовска 03298504.07.1998
5КатеринаПоп Димитровска 02744307.08.2001
6ЗорицаКараѓозова 03298413.04.2005
7ИванаКметовска 03300705.02.1995
8МилаЃуковиќ 03217607.08.2006
9АнаЃоргиевска 03335822.10.2006
10АнастасијаСтојановска 02948731.01.2007
11ЛинаЕмини 03335519.08.2006
12ФјолаОсмани 03335420.12.2006
13МатејаВладимирова 02833701.05.2008
14БлагицаИлијева 03201807.04.2008

Службени лица

# Име Презиме Бр. Лиценца Функција
1ТомиславГошевскиФизиотерапевт
2ЛинаЕминиТехнички раководител
3АнастасијаСтојановскаСлужбен претставник
4ЖаклинаСтојановскаТренер

*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ