Листа на одобрени играчи и службени лица

Сезона 2023/2024


  1. Знакот (*) до презимето означува дека играчот има двојна лиценца

Натпреварување - Прва A Лига Жени

Баскет Кам 2011

Играчи

# Име Презиме Бр. Лиценца Датум на раѓање
1СараМаксимовска 03033922.01.2002
2ЦветанкаДимова 03298227.06.1998
3СањаАдамовска 03298504.07.1998
4КатеринаПоп Димитровска 02744307.08.2001
5ИванаКметовска 03300705.02.1995
6МилаЃуковиќ 03217607.08.2006
7АнаЃоргиевска 03335822.10.2006
8МаријаНиколов 03405512.07.2005
9АнастасијаСтојановска 02948731.01.2007
10ЛинаЕмини 03335519.08.2006
11ФјолаОсмани 03335420.12.2006
12МатејаВладимирова 02833701.05.2008
13БлагицаИлијева 03201807.04.2008

Странски Играчи

# Име Презиме Бр. Лиценца Датум на раѓање
1ДраганаЗубац03426806.03.2001

Службени лица

# Име Презиме Бр. Лиценца Функција
1ТомиславГошевскиФизиотерапевт
2ЛинаЕминиТехнички раководител
3АнастасијаСтојановскаСлужбен претставник
4ЖаклинаСтојановскаТренер

*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ