Листа на одобрени играчи и службени лица

Сезона 2023/2024


  1. Знакот (*) до презимето означува дека играчот има двојна лиценца

Натпреварување - Прва Б Лига Жени

Јанбор

Играчи

# Име Презиме Бр. Лиценца Датум на раѓање
1КатеринаСтепанова 03388715.12.2004
2ВиолетаНиколова 02492023.01.2006
3ПавлинкаДимитријоска 03109321.04.2006
4ДијанаМишева 02641221.01.2006
5СпасијаДинева 02641115.04.2006
6МаријаСтојкова 02655123.08.2006
7ДраганаСтепанова 03384302.11.2006
8НиколинкаГлигорова 02677123.03.2006
9ВеснаЃорчева 03384201.04.2009
10БојанаБаџова 03384105.08.2009

Службени лица

# Име Презиме Бр. Лиценца Функција
1РистеЈанчевТехнички раководител
2ТомеЈанчевСлужбен претставник
3АлександраЈанчеваСлужбен претставник
4СашкоАтанасовПомошник тренер
5ВиолетаКабрановаФизиотерапевт
6МирославНеркоЛекар

*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ