Листа на одобрени играчи и службени лица

Сезона 2023/2024


  1. Знакот (*) до презимето означува дека играчот има двојна лиценца

Натпреварување - M14 Лига Жени

Струга 2009

Играчи

# Име Презиме Бр. Лиценца Датум на раѓање
1СиандраЗиба 02965117.12.2010
2ТеонаМилчин 03009213.02.2010
3МаријаЃуроска 03009024.01.2010
4СтефаниНиноска 03008409.06.2010
5ВесаДаути 03008324.02.2010
6ЕрзаФејзулаи 03008216.12.2010
7ЈанаАнѓелеска 03008022.09.2010
8КалинаЛожанкоска 03142429.10.2010
9МилаМојсоска 03153113.05.2011
10МилаДукоска 03153217.06.2011
11АндреаНоневска 03153425.12.2011
12МаријаМијевска 03153626.09.2011
13ЈанаМилеска 03153810.09.2011
14КајаКоцареска 03153903.06.2011
15НисаСтеблева 03188920.12.2011
16Алба Таранеши 03316508.07.2010
17ИренаРистиќ 03420126.09.2011
18СофијаМиладиноска 03431923.05.2010

Службени лица

# Име Презиме Бр. Лиценца Функција
1Јован ЃоровиќТехнички раководител
2ВладимирЃоровиќТренер
3УранијаЃоровиќ ПеткоскаСлужбен претставник
4ЕленаМечкароскаЛекар
5АндреаПауноскаЛекар
6ДелфинаПејоскаФизиотерапевт
7ЈованТрпеноскиЛекар

*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ