По извршените селективни тренинзи за упис на ученици и ученички во Спортската Академија за учебната година 2018-2019, професорите при Академијата го составија списокот на кандидати за упис во паралелката во Куманово. Кандидатите треба да ги достават сите потребни документи за упис во Спортската Академија при ДСУФК Методија Митевски Брицо во Скопје, согласно законските рокови за упис во средни училишта.