Контакт - КФСМ

Кошаркарска федерација на Северна Македонија се наоѓа на адреса: Ул. Македонија 11А, 1000 Скопје
За комуникација по пошта можете да го користите и Поштенскиот Фах 318.
За комуникација по електронска пошта contact@basketball.org.mk / office@basketball.org.mk
тел/факс +389 2 246 49 88

ЛОГО КФСМ

Канцеларија на КФСМ

Перо Антиќ - Претседател
pero.antic@basketball.org.mk 
Моб: +389 72 304 900
 

Бајрамали Саити - Потпретседател
b.saiti@basketball.org.mk
 

Владимир Георгиевски - Генерален Секретар
vladimir.georgievski@basketball.org.mk 
Моб: +389 72 305 010


Тодор Гечевски - Спортски Директор
todor.gecevski@basketball.org.mk 
Моб: +389 72 305 900

Координатор за млади
Мирко Ивановски 
mirko.ivanovski@basketball.org.mk


Технички секретар
Соња Спасовска
sonja.spasovska@basketball.org.mk 
Моб: +389 75 444 476


Маркетинг
Елена Мојсоска
elena.mojsoska@basketball.org.mk


Односи со Јавност (PR)
Бобан Радуловиќ
Моб: +389 70 321 263
boban.radulovic@basketball.org.mk

 

Веб администратор
Цаци Ристановска
caci.ristanovska@basketball.org.mk


ИТ Сектор
Томе Дишлијев
dislijev.tome@basketball.org.mk 
Моб: +389 76 444 476


3x3
Драган Караџовски
3x3@basketball.org.mk 
dragan.karadzovski@3x3macedonia.mk 
 

Судиска Комисија
Елена Мицковска - Претседател
sudiska@basketball.org.mk


Во просториите на КФСМ се сместени и:

Канцеларија на Здружението на сениорски лиги
тел/факс +389 2 245 43 20
seniorskiligi@basketball.org.mk

Комесар за натпреварување
Сречко Хорват
komesar@basketball.org.mk

Горан Трпушевски - Технички секретар
goran.trpusevski@basketball.org.mk

Младински категории во кошарка
mkkoffice2005@gmail.com
тел/факс +389 2 246 49 90
Моб: +389 70 396 060

АРХИВА СТАР САЈТ

Адресар на клубови