Центарот за едукација на тренери при Македонската кошаркарска федерација, ќе го спроведе првиот дел од планираната едукација на тренерите, во периодот од 15. јуни, 2018 година до 17. јуни, 2018 година во спортскиот комплекс на хотел Бистра - Маврово.

РАСПОРЕД НА АКТИВНОСТИ