Сите потребни материјали за дописното собрание за зголемување на бројката на играчи со двојна лиценца (за натпреварување од повисок до понизок ранг во лигите) ќе бидат испратени во понеделник (18. септември, 2017 година).

Предлог е зголемување на бројката на играчи кои настапуваат во клубовите со двојна лиценца од три на шест.