Арбитражниот трибунал ги објави Упатствата за BAT-COVID-19 - КФСМ
21.04.2020

Арбитражниот трибунал ги објави Упатствата за BAT-COVID-19

Арбитражниот трибунал за кошарка, независното тело официјално признаено од ФИБА, кое обезбедува услуги за решавање на спорови меѓу играчи, агенти, тренери и клубови преку арбитража, објави серија Упатства за BAT COVID-19.

 

Со оглед на вонредната состојба предизвикана од сегашната пандемија COVID-19 и со цел да се обезбеди поголема правна сигурност на кошаркарската заедница, Упатството е издадено од претседателот на БДП проф. Д-р Улрих Хас, потпретседателот на БАТ Рај Паркер и сите судии на БАТ.

Тие имаат за цел да им обезбедат насоки на вистински и потенцијални корисници на НДТ во постапките и да помогнат во олеснувањето во случај на спорни ситуации.

Како независен арбитражен трибунал што судел повеќе од 1.500 случаи за кошарка во текот на последната деценија, БДТ ќе одлучи во случај на финансиски спорови кои произлегуваат од договори што вклучуваат клаузула за БАТ.

ФИБА не е договорна страна на овие договори или спорови и нејзината улога е ограничена.

ФИБА сака да ги охрабри сите играчи, тренери, агенти и клубови да ги признаат уникатните околности низ кои поминуваме сега и да постигнеме договори со меѓусебни отстапки до колку е можно.

Важно е, особено во овој период, да се исцрпи можноста за пријателско решавање на спорот пред да се побара прибегнување кон БДП или кои било други судови.

За да ги видите Упатствата за арбитражен трибунал за кошарка COVID-19, кликнете ОВДЕ.