ФИБА ги обновува Упатствата за рестартирање на кошарката - КФСМ
07.08.2020

Светската кошаркарска организација нуди нови насоки и совети за рестартирање на кошаркарските активности и натпревари

ФИБА ги обновува Упатствата за рестартирање на кошарката

Второто издание (2.0) од Упатствата за рестартирање на ФИБА сега е достапно на англиски, француски и шпански јазик за национални федерации и лиги.

Целта на овие упатства е да понудат насоки и совети за рестартирање на кошаркарските активности и натпревари.

Бидејќи кошаркарските активности и натпревари постепено се враќаат низ целиот свет и ситуацијата што се однесува на COVID-19 се развива уште од првото издание на „Враќање на кошарката“, ФИБА состави дополнителен пакет клучни препораки на своите Упатства за рестартирање.

Медицинската советодавна група ФИБА СОВИД-19 (МАГ) редовно ги разгледува најновите научни знаења, како и сите информации, вклучително и знаење, најдобри практики и предизвици во контекст на враќање во кошарката, кои ги дадоа овие национални Федерации и лиги кои ги продолжија своите кошаркарски активности и натпревари.

Светската здравствена организација (СЗО) ја ревидираше првата верзија на Алатката за проценка на ризик за организаторите на спортски настани, за да обезбеди преглед на процесот за утврдување на ризикот од ширење на КОВИД-19.

ФИБА МАГ ги рефлектираше ажурираните научни докази и на COVID-19 и на масовните собири, како и на вредните информации и повратни информации од Националните федерации и лиги.

„Ние сме сведоци на фактите дека некои од нашите федерации-членки и нивните лиги спроведуваат безбедно и успешно враќање во кошарката во изминатите неколку месеци на национално ниво. ФИБА смета дека благосостојбата, како и менталното и физичкото здравје на сите вклучени во овој спорт е од огромно значење. Благодарни сме на експертите од СЗО, НБА и Националните федерации и лиги кои се вклучени во оваа важна работа. Покрај FIBA ​​просторот, ставен на располагање на нашите членови, се надеваме дека ова второ издание на Упатството за рестартирање дополнително ќе им помогне на Националните федерации и лиги да ги испланираат своите рестартирања и, според тоа, безбедно враќање во кошарката и натпреварите во 3X3“– изјави Генералниот секретар на ФИБА, Андреас Заглис.

Второто издание (2.0) од Упатствата за рестартирање на ФИБА можете да го видите на следниот ЛИНК