ФИБА измени на кошаркарски правила со важност од 1. октомври 2018 година - КФСМ
11.09.2018

ФИБА измени на кошаркарски правила со важност од 1. октомври 2018 година

Меѓународната кошаркарска федерација, FIBA, направи неколку измени на кошаркарските правила кои ќе започнат да се применуваат од 1. октомври, 2018 година.

Official Basketball Rules 2018 Official Interpretations

Official Basketball Rules 2018

Службени кошаркарски правила 2018 година, официјални толкувања - измени 2018 година