07.09.2020

Англиска верзија и сумарен превод на измените на официјалните кошаркарски правила

Измени на официјалните кошаркарски правила 2020

Нашата федерација, во соработка со Светската кошаркарска федерација, и националниот ФИБА инструктор, ги објавува измените на официјалните кошаркарски правила 2020:

Англиска верзија на комплетните правила со важност од 01.10.2020 година, каде измените се  подвлечени со жолто-финална верзија усвоена од Техничката Комисија и Бордот на ФИБА, со што сите фејсбук и блог статуси со објавувањето на овој материјал престануваат да важат.

Сумарен превод на измените на официјалните кошаркарски правила на македонски јазик, реализиран од страна на македонскиот национален ФИБА инструктор, г-дин Ѓорѓи Пиперков.