13.04.2023

ТЕРМИНИ, учебна година 2023-2024

Јавен повик за проверување на способностите за спортските вештини на учениците кај кои има интерес за запишување во спортска академија

ДСУ Спортска Академија упатува јавен повик за селективен тренинг на ученици и ученички кои навршуваат основно образование (деветто одделение) и имаат желба да продолжат со образованието токму на Спортската академија.

Во спортската академија се изучува по скратена гимназиска програма, одобрена од Министерството за образование, по која учениците ќе можат да го продолжат своето високо образование на сите државни и приватни факултети во Република Македонија.

Важно е да се напомене дека тренинзите кои ги имаат секојдневно се работат со врвни тренери кои се актуелни селектори во младинските национални селекции.

Секој ученик кој доаѓа од друг град има загарантирано место за престој во ученички дом „Здравко Цветковски-Гуц“.

Кандидатите за селективните тренинзи на Спортската академија мора да се придржуваат до закажаните термини. На денот на селективниот тренинг треба да пополнат прашалник кој ќе им биде доставен од страна на тренерите. Сите кандидати со себе треба да понесат опрема за тренинг како и документ за лична идентификација.

НАПОМЕНА:
Секој кандидат со себе да понесе и да приложи лекарско уверение не постаро од шест месеци!

КАВАДАРЦИ
СОЗШУ „Ѓорче Петров”
5.05.2023
13:00 часот

СКОПЈЕ
СРЦ Кале (голема сала)
6.05.2023
10:00 часот

КУМАНОВО
СОУ „Перо Наков“
8.05.2023
11:00 часот

 

ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН
За сите ученици и ученички кои нема да бидат во можност да се појават на горенаведените термини

СКОПЈЕ
СРЦ Кале (голема сала)
23.05.2023
9:00 часот