Листа на кандидати за упис во ДСУ Спортска Академија за учебна година 2019/2020 - КФСМ
13.06.2019

Листа на кандидати за упис во ДСУ Спортска Академија за учебна година 2019/2020

По извршените селективни тренинзи за упис на ученици и ученички во Спортската Академија за учебната година 2019-2020, професорите при Академијата го составија списокот на кандидати за упис во паралелката во

Кандидатите треба да ги достават сите потребни документи за упис во Спортската Академија согласно законските рокови за упис во средни училишта.