Листа на кандидати за упис во Спортска Академија - паралелка Скопје за учебна година 2018/19 - КФСМ
28.05.2018

Упис во прва, втора и во трета година

Листа на кандидати за упис во Спортска Академија - паралелка Скопје за учебна година 2018/19

По извршените селективни тренинзи за упис на ученици и ученички во Спортската Академија за учебната година 2018-2019, професорите при Академијата го составија списокот на кандидати за упис во паралелката во Скопје во прва, втора и во трета година. Кандидатите треба да ги достават сите потребни документи за упис во Спортската Академија согласно законските рокови за упис во средни училишта.