Мај е месец на одлука за француската елитна кошарка - КФСМ
01.05.2020

Генералното собрание во наредниот период треба да  донесе конечно решение за последиците од здравствената криза.

Мај е месец на одлука за француската елитна кошарка

Управниот комитет на ЛНБ се состана и ја постави агендата на Генералното собрание што ќе се одржи најрано во мај,секако,  доколку тоа го дозволуваат здравствените услови како и одредени владини решенија.

Беше решено, на гласањето на Генералното собрание да се достават неколку предлози, од клубовите и анализирани од работните групи што се состанаа во текот на месец април и кои ги доставија своите заклучоци.

Прво, Генералното собрание ќе мора дефинитивно да донесе одлука за можноста и препорачливоста да се заврши сезоната 2019-20 во септември, во зависност од здравствените услови, но и условите на јавните собири.

Во спротивно, ќе мора да се официјализира пресудата за сезоната 2019/2020, и за нејзините последици во однос на можните промоции односно испаѓања од соодветниот ранг на натпреварување.

Освен тоа, Генералното собрание ќе треба да донесе одлука за систем за натпревари од следната сезона (2020-21), и двете следни сезони (2021-22 и 2022-23), особено во однос на бројот на екипи во Про А и во Про Б лигите.

Генералното собрание ќе биде повикано да донесе одлука за препорачливост, да назначи Комитет за здравство, кој ќе биде одговорен за документирање и учество во одлуките што ќе ги донесе Лигата, додека трае оваа криза. .

На дневен ред на Генералното собрание ќе биде и креирање „индекс на класификација“ на клубовите. Заснован на одреден број критериуми, главно спортски, но не исклучиво, со историја од најмалку три сезони, моделиран на ФФББ и други лиги.

Овој индекс ќе овозможи, во случај на прекин на сезоната заради виша сила, да се одреди конечната класификација на сезоната.