Продолжен рокот за олимписката обука за напреден спортски менаџмент - КФСМ
26.03.2018

Продолжен рокот за олимписката обука за напреден спортски менаџмент

Македонскиот олимписки комитет (MOK) во соработка со Меѓународниот олимписки комитет (ИОК), на 30 Март 2018 година ќе ја започне Олимписката обука за напреден спортски менаџмент (шестта генерација), за која силно смета дека е основа и еден од главните фактори за постигнување на врвните спортски резултати на најдобрите македонски спортисти. Рокот за пријавување на кандидати е продолжен до 28. март, информира Македонскиот Олимписки комитет.

Станува збор за многу обемна и квалитетна едукативна програма која претставува теоретско-практична платформа за унапредување на работата во рамките на Олимписките спортски организации (ОСО) во кои спаѓат спортистите, тренерите, судиите, спортските клубови, НСФ-ии, спортските медиуми, Меѓународните спортски федерации, Националните олимписки комитети, ИОК, Организационите комитети на спортските настани, државните институции и другите. Наведениот едукативен програм е со траење од 6 модули, почнувајќи од 30/03/2018 година и завршува во септември 2018 година.

Програмата на обуката во потполност е диктирана од страна на ИОК, а е осмислена во соработка со повеќе од 150 светски признати научници и експерти од спортскиот менаџмент и опфаќа учење за клучните компетенции кои се неопходни за успешно раководење со ОСО преку следните модули:
- Вовед во Олимписка обука за напреден спортски менаџмент;
1.Уредување и организација на ОСО-ии;
2.Стратешко управување на ОСО-ии;
3.Управување со човечки ресурси на ОСО-ии;
4.Управување со финансии на ОСО-ии;
5.Спортски маркетинг на ОСО-ии;
6.Организирање на спортски настани;
7. Работа на Спортско Арбитражниот суд; и
8. Анти-допинг едукација.

Кандидатот кој ќе биде предложен треба да е предложен од страна на соодветната институција (официјален допис), да поседува диплома за завршено високо образование и да достави потврда за познавање на англиски јазик.

Надлежното тело во Македонскиот олимписки комитет, по добивањето на сите доставени апликации ќе направи селекција и ќе избере 20-25 кандидати кои ќе учествуваат на оваа обука.

Кандидатите кои ќе бидат селектирани, ќе мора да бидат 100% присутни на сите предавања од оваа обука, а едно одсуство ќе значи дека кандидатот се откажал од обуката и не е во можност да ја продолжи/заврши истата. По секој завршен модул (предавање), кандидатот мора да изработи труд во врска со секој од горе наведените модули. Ненавременото доставување на трудот ќе значи дека кандидатот се откажал од обуката и не е во можност да ја продолжи/заврши истата.

Важно е да се напомене дека кандидатите кои успешно ќе ја завршат едукацијата ќе добијат валидна диплома од ИОК, сертификат кој претставува престижна препорака за работа во администрацијата на ОСО во Македонија и ширум целиот свет.

Македонскиот олимписки комитет се надева дека националните спортски федерации ќе предложат свој/свои кандидат(и), ќе ги информираат спортските клулбови-членки на Националната спортска федерација и дека најдоцна до 28-ти Март 2018 година на е- маил: mok@mok.org.mk, со што ќе покажат дека ја препознале вредноста на овој значаен проект кој ќе помогне во развојот и унапредување на работата на спортскиот систем како и долгорочната и ефективна соработка помеѓу учесниците и носителите на олимпиското и спортското движење во Република Македонија.