11.05.2017

Програма за лиценцирање на тренери

Тренерската комисија при Македонската кошаркарска федерација ќе започне да ја имплементира програмата за лиценцирање на тренери. Програмата по која ќе се спроведува лиценцирањето е достапна на следниот линк односно во категоријата „за федерацијата“ > комисии и асоцијации > тренерска комисија.