11.11.2019

.

Соопштение од ЗКТ

Здружението на кошаркарски тренери при Кошаркарската федерација на Северна Македонија ги потсетува сите клубови кои учествуваат во лигите на КФСМ да ги намират долговите за тренерските лиценци за сезона 2019/2020. Се додека не се исплатат обврските, тренерите нема да бидат додадени на листите издадени од Регистрациска комисија.

Тренерските лиценци се добиваат со пријава и одобрување од страна на Здружението на кошаркарски тренери, и тоа:

Ц лиценца за Младинска екипа = 3.000 денари
Б лиценца за Втора лига мажи = 4.000 денари
Б лиценца за Прва лига жени = 4.000 денари
А лиценца за Прва лига мажи = 6.000 денари

Странски тренер = денарска противредност на 2000 евра

Средствата се уплаќаат на сметката на ЗКТ Скопје
Комерцијална Банка ад Скопје 300 000 003 184 643

Цел на дознака: тренерска лиценца за ... (име на тренерот)
 

Пријавите треба да се испратат на емаил: contact@basketball.org.mk

По одобрување од ЗКТ Скопје ќе биде доставена фактура која теба да се плати пред почеток на соодветната лига.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годишната членарина во износ од 1.200 денари тренерите ги плаќаат на сметка:

ЗКТ Скопје

300 000 003 184 643 Комерцијална Банка ад Скопје

Цел на дознака: тренерска членарина за ... (име на тренерот)