29.05.2020

За време на паузата, дополнителна едукација на судискиот кадар

Судиската комисија на КФСМ започнува со online предавања

Во периодот кој следува, Судиската комисија на КФСМ, во соработка со Националниот ФИБА инструктор  Ѓорѓи Пиперков, ќе организира две online предавања.

Првото предавање ќе се реализира на 31.05.2020 година (недела). со почеток во 19. часот, на тема:

*Механика на судење со три судии(3РО)  и (IOT) индивидуални техники на судење

Второто предавање ќе се реализира на 14.06.2020 година (недела), со почеток од 19.часот на тема:

*Момент на шут и приземјување AOS-LANDING