Разигрување - 09.04.2022

13.04.2022 14:30

Пробаскет Кавадарци
83 - 48

2-0
I 94-55

“Јасмин“ Кавадарци

Јанбор