20 ЕП Германија 2002

Предквалификации Сопрон, Унгарија - 2001

 • Русија – Македонија    59 : 61
 • Унгарија – Македонија    58 : 105
 • Чешка – Македонија    55 : 73

Квалификации Едеса, Грција 2002

 • Македонија – Грција    75 : 77
 • Бугарија – Македонија    55 : 67
 • Македонија – Ирска    93 : 82
 • Македонија – Израел    68 : 81
 • Македонија - Русија    

22 ЕП

Квалификации Б дивизија Роќемберог, Словачка 2005

 • Финска – Македонија    79 : 56
 • Македонија – Исланд    69 : 79
 • Македонија – Шведска    79 : 75
 • Македонија – Ирска    105 : 70
 • Шведска – Македонија    67 : 64
 • Словачка – Македонија    80 : 86
 • Македонија – Англија    87 : 77 

ЕП – Дивизија Б    Струмица, Македонија Јули 2013

 • Белгија - Македонија    70-45
 • Црна Гора - Македонија    62-60
 • Холандија - Македонија    55-69
 • Македонија - Естонија    63-49
 • Македонија - Финска    68-62
 • Полска – Македонија    66-59
 • Македонија – Данска    56-58
 • Унгарија – Македонија    64-76

ЕП – Дивизија Б Бугарија Јули 2014

 • Словенија - Македонија    77-49
 • Македонија – Норве{ка    73-79
 • Финска – Македонија    64-56
 • Македонија – [вајцарија    66-53
 • Македонија – Исланд    53-84
 • Австрија – Македонија    52-60
 • Македонија – Бугарија    52-57
 • Австрија – Македонија    71-74

ЕП – Дивизија Б Австрија Јули, 2015

 • Данска – Македонија    76-54
 • Македонија – Исланд    64-80
 • Ирска – Македонија    74-71
 • Македонија – Израел    63-94
 • Македонија – Австрија    67-82
 • [котска – Македонија    80-88
 • Македонија – Слова~ка    69-79
 • Албаниа – Македонија    71-74
 • Македонија – Ирска    84-70

ЕП – Дивизија Б Скопје, Македонија Јули-Август 2016

 • Македонија – Бугарија    69-88
 • Ирска – Македонија    82-96
 • Македонија – Унгарија    56-78
 • Полска – Македонија    104-66
 • Македонија – Кипар    82-54
 • Белорусија –Македонија    83-82
 • Македонија – Исланд    84-94
 • Данска – Македонија    85-61

ЕП – Дивизија Б Талин, Естонија Јули 2017

 • Македонија-Данска    88-92
 • Белгија-Македонија    85-65
 • Македонија-Ирска    73-55
 • [вајцарија-Македонија    61-84
 • Естонија-Македонија    78-58
 • Португалија-Македонија    72-69
 • [ведска-Македонија    80-67
 • Романија-Македонија    74-61

ЕП – Дивизија Б Скопје, Македонија Јули-Август 2018

 • Израел – Македонија    60-62
 • Македонија – Холандија    62-84
 • Луксембург – Македонија    73-63
 • Данска – Македонија    54-85
 • Македонија – Чешка    63-70
 • Македонија – Израел    57-81
 • Азербеџан – Македонија    50-65
 • Македонија – Швајцарија    64-65

ЕП – Дивизија Б Орадеа, Романија Јули-Август 2019

 • Македонија – Ирска    74-60
 • Украина – Македонија    71-73
 • Македонија – Грузија    87-79
 • Словачка – Македонија    58-83
 • Македонија – Данска    80-73
 • Македонија – Естонија    92-57
 • Македонија – Израел    66-78
 • Чешка – Македонија    89-80