ЕП – Дивизија Б Охрид 2009

 • Македонија – Израел    60 : 76
 • Холандија – Македонија    84 : 36
 • Македонија – Романија    76 : 93
 • Словачка – Македонија    91 : 55
 • Австрија – Македонија    68 : 62
 • Македонија – Велика Британија    57 : 85

ЕП – Дивизија Б Кавадарци 2010

 • Македонија - Чешка    61:72
 • Велика Британија – Македонија    70:69
 • Македонија – Белгија    63:64
 • Унгарија – Македонија    72:41
 • Австрија – Македонија    71:62
 • Македонија – Австрија    78:60

ЕП – Дивизија Б Охрид 2011

 • Португалија - Македонија    72:58
 • Македонија - Бугарија    54:66
 • Шведска - Македонија    87:47
 • Македонија - Унгарија    51:62
 • Македонија - Австрија    59:76
 • Естонија – Македонија    73:65

ЕП – Дивизија Б Албена, Бугарија Јули, 2013

 • Израел – Македонија    66-48
 • Македонија – Велика Британија    60-57
 • Македонија – Романија    72-54
 • Португалија – Македонија    55-53
 • Македонија – Бугарија    64-60
 • Чешка – Македонија    65-49
 • Македонија – Латвија    48-71
 • Белгија – Македонија    79-52

ЕП – Дивизија Б Халкида, Грција Јули, 2016

 • Ерменија – Македонија    56-67
 • Македонија – Црна Гора    44-67
 • Грузија – Македонија    85-61
 • Македонија – Португалија    54-63
 • Русија – Македонија    92-59
 • Македонија – Словачка    92-75
 • Белорусија – Македонија    85-33