Надзорен одбор

 1. Иван Миновски - Претседател
 2. Димитар Ефтимовски
 3. Јанко Мишев

Комисија за итност

 1. Перо Антиќ - Претседател                        
 2. Ѓорѓе Војновиќ
 3. Илчо Мерџановски
 4. Владимир Арсоски
 5. Димитар Панчевски

Арбитражна комисија

 1. Димитар Панчевски - Претседател
 2. Владимир Огњановски
 3. Илчо Mерџановски
 4. Мирко Ивановски
 5. Лазар Арсоски

Регистрациска комисија

 1. Радица Зечевиќ Поповска - Претседател
 2. Јасмина Станкова
 3. Александар Крстевски               

Дисциплинска комисија

 1. Илчо Мерџановски
 2. Владимир Арсоски
 3. Лазар Арсоски

Здравствена комисија

 1. Слободан Николиќ – Претседател         
 2. Иванка Панчевска                                       
 3. Горан Андонов
 4. Александар Савески
 5. Иванка Караѓозова                                     

Тренерска комисија

 1. Тодор Гечевски – Претседател
 2. Александар Тодоров                                 
 3. Претседател на ЗКТ                     

Судиска комисија

 1. Елена Велкоска – Претседател                                                        
 2. Дејан Дојчиновски                      
 3. Петар Денковски
 4. Алија Феревски
 5. Александар Давидов
 6. Влатко Лалков
 7. Стојан Митев

Комисија за проверка на спортски сали

 1. Претставник на КФСМ
 2. Кошаркарски делегат
 3. Кошаркарски судија

Комисија за разгледување документи за избор на стручни лица при ДСУ Спортска Академија

 1. Владимир Георгиевски
 2. Тодор Гечевски
 3. Небојша Ѓуковиќ

Стручен совет

 1. Перо Стамески
 2. Горан Георгиевски
 3. Марин Докузовски
 4. Емил Рајковиќ
 5. Александар Тодоров
 6. Марјан Србиновски
 7. Претседател на ЗКТ

Комисија за распределба на средства од Буџет за младински клубови

 1. Тодор Гечевски
 2. Мирко Ивановски
 3. Владимир Георгиевски

Комисија за разгледување апликации за ваучери

 1. Тодор Гечевски
 2. Владимир Георгиевски
 3. Славјанка Ристановска