Состав на Управен Одбор - КФСМ

СОСТАВ НА УПРАВЕН ОДБОР НА КФСМ 

 1. Перo Антиќ – претседател на КФСМ,
 2. Деан Димов – потпретседател на КФСМ,
 3. Сашо Блажевски - член
 4. Владимир Арсоски – член
 5. Ѓорѓе Војновиќ – член
 6. Илчо Мерџановски – член
 7. Ненад Атанасов – член
 8. Димитар Панчевски – член
 9. Блаже Костадинов – член
 10. Митко Љочев – член
 11. Енвер Малики – член
 12. Игор Мицевски - член

Членови по автоматизам - претставници на клубови и здруженија

13. Мери Ковачевска – претставник на прва лига мажи
14. Љупчо Павловски – претставник на прва лига жени
15. Горан Андреевски - претставник на втoра лига мажи
16. Владимир Огњановски – претставник на младински лиги
17. Александар Јончевски – претставник на здружение на тренери