СОСТАВ НА УПРАВЕН ОДБОР НА КФСМ
усвоен на 23.05.2019 Дополна- измена 24.03.2021


1. Перo Антиќ – претседател на КФСМ,
2. Владимир Арсоски – член
3. Ѓорѓе Војновиќ – член
4. Илчо Мерџановски – член
5. Ненад Атанасов – член
6. Димитар Панчевски – член
7. Блаже Костадинов – член
8. Митко Љочев – член
9. Игор Мицевски - член
10. Алтин Малики - член

 

Членови по автоматизам - претставници на клубови и здруженија

11. Ванчо Филковски – претставник на прва лига мажи
12. Љупчо Павловски – претставник на прва лига жени
13. Горан Андреевски - претставник на втпра лига мажи
14. Владимир Огњановски – претставник на младински лиги
15. Александар Јончевски – претставник на здружение на тренери