Состав на Управен Одбор - КФСМ

СОСТАВ НА УПРАВЕН ОДБОР НА КФСМ усвоен на 23.05.2019

 1. Перo Антиќ – претседател на КФСМ,
 2. Дејан Димов – потпретседател на КФСМ,
 3. Сашо Блажевски - член
 4. Владимир Арсоски – член
 5. Ѓорѓе Војновиќ – член
 6. Илчо Мерџановски – член
 7. Ненад Атанасов – член
 8. Димитар Панчевски – член
 9. Блаже Костадинов – член
 10. Митко Љочев – член
 11. Горан Павичевиќ - член
 12. Енвер Малики – член
 13. Игор Мицевски - член

Членови по автоматизам - претставници на клубови и здруженија

 1. Видоја Секулоски – претставник на прва лига мажи
 2. Дарко Крстиќ – претставник на прва лига жени
 3. Боро Смилковски - претставник на втoра лига мажи
 4. Владимир Огњановски – претставник на младински лиги
 5. Драган Василов – претставник на здружение на тренери