Коло 1 - 15.10.2022

20.10.2022 12:30

Пониква 2022
0 - 20

“Љупчо Сантов“ Кочани

Пелистер ад

16.10.2022 14:30

ЖКК Шкупи
85 - 27

“Иван Хаџи Николов“ Скопје

ЖКК Спорт Тим Неготино

16.10.2022 14:00

Патриот 2016
52 - 34

“М.М.Брицо“ Делчево

Риниа баскет

18.10.2022 19:00

ЖКК Куманово 2020
50 - 64

“Перо Наков“ Куманово

Јанбор
Гостивар 2009

Слободен
Коло 2 - 22.10.2022
Пелистер ад

Слободен

23.10.2022 12:00

ЖКК Спорт Тим Неготино
46 - 97

“Младост“ Неготино

Пониква 2022

23.10.2022 15:30

Риниа баскет
43 - 80

Х.Т. Карпош“ Куманово

ЖКК Шкупи

22.10.2022 16:00

ЖКК Куманово 2020
28 - 54

“Перо Наков“ Куманово

Патриот 2016

23.10.2022 11:00

Гостивар 2009
48 - 36

“Младост“ Гостивар

Јанбор
Коло 3 - 29.10.2022
Јанбор

Слободен

30.10.2022 13:00

Патриот 2016
67 - 63

“М.М.Брицо“ Делчево

Гостивар 2009

30.10.2022 13:00

ЖКК Шкупи
101 - 29

“Иван Хаџи Николов“ Скопје

ЖКК Куманово 2020

29.10.2022 13:00

Пониква 2022
82 - 63

“Сашо Лазаров“ Кочани

Риниа баскет

30.10.2022 12:00

Пелистер ад
62 - 36

“Боро Чурлевски“ Битола

ЖКК Спорт Тим Неготино
Коло 4 - 05.11.2022
ЖКК Спорт Тим Неготино

Слободен

06.11.2022 12:30

Риниа баскет
36 - 70

“Х.Т.Карпош“ Куманово

Пелистер ад

06.11.2022 16:00

ЖКК Куманово 2020
49 - 62

“Перо Наков“ Куманово

Пониква 2022

06.11.2022 13:00

Гостивар 2009
50 - 65

“Младост“ Гостивар

ЖКК Шкупи

05.11.2022 13:00

Јанбор
73 - 66

“Партизан“ Кавадарци

Патриот 2016
Коло 5 - 12.11.2022
Патриот 2016

Слободен

12.11.2022 13:00

ЖКК Шкупи
71 - 53

“И. Хаџи Николов“ Скопје

Јанбор

13.11.2022 15:30

Пониква 2022
57 - 67

“Љупчо Сантов“ Кочани

Гостивар 2009

13.11.2022 16:30

Пелистер ад
67 - 45

“Боро Чурлевски“ Битола

ЖКК Куманово 2020

12.11.2022 17:00

ЖКК Спорт Тим Неготино
54 - 59

“Младост“ Неготино

Риниа баскет
Коло 6 - 19.11.2022
Риниа баскет

Слободен

20.11.2022 17:00

ЖКК Куманово 2020
64 - 45

“Перо Наков“ Куманово

ЖКК Спорт Тим Неготино

19.11.2022 11:00

Гостивар 2009
46 - 43

“Младост“ Гостивар

Пелистер ад

19.11.2022 12:00

Јанбор
58 - 38

“Партизан“ Кавадарци

Пониква 2022

19.11.2022 18:30

Патриот 2016
67 - 48

“М.М.Брицо“ Делчево

ЖКК Шкупи
Коло 7 - 26.11.2022
ЖКК Шкупи

Слободен

01.12.2022 19:00

Пониква 2022
48 - 64

“Сашо Лазаров“ Кочани

Патриот 2016

26.11.2022 15:00

Пелистер ад
49 - 71

“Боро Чурлевски“ Битола

Јанбор

26.11.2022 15:00

ЖКК Спорт Тим Неготино
28 - 77

“Младост“ Неготино

Гостивар 2009

27.11.2022 12:30

Риниа баскет
61 - 62

“Х.Т. Карпош“ Куманово

ЖКК Куманово 2020
Коло 8 - 03.12.2022
ЖКК Куманово 2020

Слободен

04.12.2022 12:00

Гостивар 2009
52 - 28

“Младост“ Гостивар

Риниа баскет

02.12.2022 18:30

Јанбор
75 - 35

“Партизан“ Кавадарци

ЖКК Спорт Тим Неготино

03.12.2022 14:00

Патриот 2016
95 - 51

“М.М.Брицо“ Делчево

Пелистер ад

03.12.2022 17:00

ЖКК Шкупи
72 - 62

“И.Хаџи Николов“ Скопје

Пониква 2022
Коло 9 - 10.12.2022
Пониква 2022

Слободен

11.12.2022 11:00

ЖКК Шкупи
70 - 24

“И.Х.Николов“ Скопје

Пелистер ад

10.12.2022 17:30

ЖКК Спорт Тим Неготино
20 - 106

“Младост“ Неготино

Патриот 2016

11.12.2022 12:30

Риниа баскет
45 - 68

“Х.Т. Карпош“ Куманово

Јанбор

10.12.2022 16:30

ЖКК Куманово 2020
36 - 58

“Перо Наков“ Куманово

Гостивар 2009
Коло 10 - 17.12.2022
Гостивар 2009

Слободен

24.12.2022 13:00

Јанбор
20 - 0

“Партизан“ Кавадарци

ЖКК Куманово 2020

25.12.2022 14:30

Риниа баскет
55 - 78

“Х.Т.Карпош“ Куманово

Патриот 2016

17.12.2022 12:30

ЖКК Спорт Тим Неготино
37 - 98

“Младост“ Неготино

ЖКК Шкупи

24.12.2022 14:00

Пониква 2022
69 - 44

“Сашо Лазаров“ Кочани

Пелистер ад
Коло 11 - 21.01.2023
Пелистер ад

Слободен

25.01.2023 19:00

Пониква 2022
76 - 24

“Сашо Лазаров“ Кочани

ЖКК Спорт Тим Неготино

22.01.2023 13:00

ЖКК Шкупи
20 - 0

“И.Хаџи Николов“ Скопје

Риниа баскет

21.01.2023 15:00

Патриот 2016
55 - 48

“М.Митевски Брицо“ Делчево

ЖКК Куманово 2020

21.01.2023 12:00

Јанбор
69 - 44

“Партизан“ Кавадарци

Гостивар 2009
Коло 12 - 28.01.2023
Јанбор

Слободен

29.01.2023 16:00

Гостивар 2009
56 - 73

“Младост“ Гостивар

Патриот 2016

29.01.2023 16:00

ЖКК Куманово 2020
63 - 57

“Перо Наков“ Куманово

ЖКК Шкупи

29.01.2023 12:30

Риниа баскет
49 - 63

“Х.Т. Карпош“ Куманово

Пониква 2022

29.01.2023 12:00

ЖКК Спорт Тим Неготино
45 - 64

“Младост“ Неготино

Пелистер ад
Коло 13 - 04.02.2023
ЖКК Спорт Тим Неготино

Слободен

05.02.2023 14:00

Пелистер ад
58 - 49

“Боро Чурлевски“ Битола

Риниа баскет

04.02.2023 14:00

Пониква 2022
34 - 62

“Никола Карев“ Кочани

ЖКК Куманово 2020

05.02.2023 13:00

ЖКК Шкупи
63 - 44

“И.Х. Николов“ Скопје

Гостивар 2009

04.02.2023 13:00

Патриот 2016
73 - 72

“М.М.Брицо“ Делчево

Јанбор
Коло 14 - 11.02.2023
Патриот 2016

Слободен

11.02.2023 13:00

Јанбор
61 - 66

“Партизан“ Кавадарци

ЖКК Шкупи

12.02.2023 13:00

Гостивар 2009
40 - 57

“Младост“ Гостивар

Пониква 2022

11.02.2023 16:00

ЖКК Куманово 2020
68 - 41

“Перо Наков“ Куманово

Пелистер ад

12.02.2023 12:30

Риниа баскет
47 - 42

“Х.Т.Карпош“ Куманово

ЖКК Спорт Тим Неготино
Коло 15 - 25.02.2023
Риниа баскет

Слободен

25.02.2023 14:00

ЖКК Спорт Тим Неготино
34 - 65

“Младост“ Неготино

ЖКК Куманово 2020

26.02.2023 12:00

Пелистер ад
71 - 67

“Боро Чурлевски“ Битола

Гостивар 2009

26.02.2023 18:30

Пониква 2022
54 - 68

“Сашо Лазаров“ Кочани

Јанбор

25.02.2023 12:30

ЖКК Шкупи
55 - 57

“И.Х. Николов“ Скопје

Патриот 2016
Коло 16 - 04.03.2023
ЖКК Шкупи

Слободен

04.03.2023 14:00

Пониква 2022
46 - 87

“Сашо Лазаров“ Кочани

Патриот 2016

04.03.2023 12:00

Јанбор
52 - 31

“Партизан“ Кавадарци

Пелистер ад

04.03.2023 13:00

Гостивар 2009
66 - 38

“Младост“ Гостивар

ЖКК Спорт Тим Неготино

04.03.2023 16:30

ЖКК Куманово 2020
74 - 28

“Перо Наков“ Куманово

Риниа баскет
Коло 17 - 11.03.2023
ЖКК Куманово 2020

Слободен

12.03.2023 14:30

Риниа баскет
37 - 62

“Х.Т.Карпош“ Куманово

Гостивар 2009

08.03.2023 19:00

ЖКК Спорт Тим Неготино
34 - 61

“Младост“ Неготино

Јанбор

12.03.2023 12:30

Пелистер ад
30 - 65

“Боро Чурлевски“ Битола

Патриот 2016

11.03.2023 14:00

Пониква 2022
48 - 74

“Сашо Лазаров“ Кочани

ЖКК Шкупи
Коло 18 - 18.03.2023
Пониква 2022

Слободен

15.03.2023 14:00

Пелистер ад
36 - 58

“Боро Чурлевски“ Битола

ЖКК Шкупи

19.03.2023 17:30

Патриот 2016
63 - 42

“Н.Н.Борче“ Делчево

ЖКК Спорт Тим Неготино

18.03.2023 12:00

Јанбор
60 - 46

“Партизан“ Кавадарци

Риниа баскет

19.03.2023 12:00

Гостивар 2009
31 - 51

“Младост“ Гостивар

ЖКК Куманово 2020
# Тим ОН КР Бод
1 Патриот 2016 Лого Патриот 2016 16 353 31
2 ЖКК Шкупи Лого ЖКК Шкупи 16 382 29
3 Јанбор Лого Јанбор 16 211 28
4 Гостивар 2009 Лого Гостивар 2009 16 52 24
5 ЖКК Куманово 2020 Лого ЖКК Куманово 2020 16 -18 23
6 Пелистер ад Лого Пелистер ад 16 -111 23
7 Пониква 2022 Лого Пониква 2022 16 6 22
8 Риниа баскет Лого Риниа баскет 16 -297 17
9 ЖКК Спорт Тим Неготино Лого ЖКК Спорт Тим Неготино 16 -578 16